สลาก ธกส

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 หน่วยละ 100 บาท วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท ลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท

 สลาก ธกส เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับจองฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” จำนวน 1,000 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ถือ “สลากออมทรัพย์” ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน ให้สามารถฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นทางเลือกสำหรับการออมเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เสียภาษี และยังมีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลมากมาย

สลาก ธกส- สลาก ธ ก ส ซื้อ ยัง ไง

สลาก ธกส  รวบรวมเงื่อนไขการจอง สลากออมทรัพย์

ลูกค้าเกษตรกร (บุคคล) จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกิน 1 แสนบาท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 เปิดจอง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 • ฝากสลากผ่านสาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 2 เปิดจอง วันที่ 5-9 กันยายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565
 • ฝากสลากผ่านสาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

สำหรับ ลูกค้าผู้ฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนด จำกัดสิทธิการจอง รายละไม่เกินยอดเงินฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดและไม่เกิน 5 ล้านบาท

ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565 เปิดจองในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 • ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2565

ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เปิดจองในวันที่ 5-9 กันยายน 2565

 • ฝากสลากผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในเวลา 21.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2565
 • ฝากสลากผ่าน สาขา ธ.ก.ส. ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565

สำหรับลูกค้ารายใหม่ลูกค้ารายเดิมลูกค้าทั่วไป

การรับฝาก

 • ผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile : ไม่เกิน 20 ล้านบาท/ครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท/วัน/ราย)
 • ณ เคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. สาขา : ไม่เกิน 200 ล้านบาท/วัน/ราย

เปิดรับฝาก

 • ช่วงที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 • ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ปิดรับจองเมื่อเต็มวงเงินแต่ละกลุ่ม

“สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7” มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.06 ต่อปี

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.180 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.060 ต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือนหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรสลาก

สำหรับผู้ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile เสียค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท

สิทธิในการถูกรางวัล

ฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จึงจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิตรวจรางวัล 36 ครั้ง

ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน และวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี รวม 36 ครั้งประกอบด้วย

 • รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัลมูลค่า 10,000,000 บาท
 • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 99 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 มี 300 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 มี 1,000 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท
 • รางวัลที่ 4 มี 2,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 5 มี 10,000 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 100,000 รางวัล ๆ 50 บาท
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,000,000 รางวัล ๆ ละ 10 บาทรวมรางวัลทั้งสิ้น 2,113,400 รางวัล เป็นเงิน 46,990,000 บาท ต่อเดือนโดยจะออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไป และสลากยังสามารถใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย

 สลาก ธกส ล่าสุด

สรุป

สลาก ธกส ทั้งนี้ สามารถตรวจผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออก สลากออมทรัพย์ ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” Youtube Channel “BAAC Thailand” หรือทาง ธ.ก.ส. A-Mobile โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สลากออมทรัพย์สาขาได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ แนะนำเว็บแทงหวย แนวทางเลขเด็ดออนไลน์ เว็ปหวยออนไลน์3 เว็บ มี chudjen(ชัดเจน) , jetsada(เจษฎา) และ เว็บแทงหวย24

 

แนะนำบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ดวงรายวัน เลขเด็ดมงคล เลขมงคล เลขเสี่ยงทาย ดูดวงจากตัวเลข ทำนายฝัน 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เลขเด็ดออนไลน์

IOS : App Store

ติดตามเว็บไซต์เลขสนุกแล้วคุณจะไม่พลาด!

เลขเด็ดเลขสนุกมงคล / เลขสนุกคนดัง / เลขสนุกความเชื่อ

Share
คาสิโน
heng99 หน้าแรก หน้าแรก heng99 บอลสด บอลสด heng99 เล่นเกม heng99 โปรโมชั่น โปรโมชั่น heng99 สมัครสมาชิก สมัครสมาชิก